UV čočky mobil mobil Crazy čočky mobil RB úzký mobil

Starostlivosť o šošovky Späť

Starostlivosť o kontaktné šošovky

Bez ohľadu na to, ako sú balené, vetšina systémov starostlivosti o kontaktné šošovky zahrňa produkty pre šesť rôznych funkcií. Niektoré systémy kombinujú viac týchto funkcií do jednoho produktu (roztoku). Či sú  jednotlivé funkcie potrebné závisí na spôsobu nosenia kontaktných šošoviek (plánovaná či neplánovaná výmena) a na Vašich očiach. Váš aplikátor Vám poradí, ktorý systém starostlivosti o kontaktné šošovky je pre Vás najvhodnejší. Šesť funkcií nutných pre starostlivosť o Vaše šošovky sú:

  1. Dezinfekcia - Likviduje formy mikroorganismov (baktérie, pliesně a viry) rastúce na kontaktné šošovke. Sú dva hlavné spôsoby dezinfekcie: peroxid vodíku, ktorý vyžaduje neutralizáciu a tzv. chemické (all-in-one) roztoky, ktoré sa neutralizovať nemusí.
  2. Denné čištenie - Odstraňuje nečistoty, ktoré volne prilipnú k povrchu šošovky. Pokiaľ  tieto nečistoty nie sú odstranené, môžu spôsobiť nositeľovi potiaže či zabrániť dezinfekčnému roztoku, aby efektivne zlikvidoval škodlivé baktérie.
  3. Oplachovanie a uchovávanie - Pre túto funkciu je potreba fyziologický roztok. Mnoho systémov túto funkciu kombinuje s dezinfekčným roztokom (all-in-one). Fyziologické roztoky obecne neobsahujú žiadne dezinfekčné činidlá, preto pokiaľ sú používané pre uchovánie šošoviek, je nutné šošovky pred nasadením dezinfikovať.
  4. Zvlhčovacie kvapky sa používají pri nedostatku slzného filmu, napr. v suchom prostredí.
  5. Proteinové čištenie sa prevádza buď pomocou enzymatických tabliet jedenkrát týždne, alebo univerzálným roztokom (all-in-one). Z povrchu kontaktnej šošovky sa odstraňujú proteinové depozitá, ktoré sú živnou pôdou pre mikroorganismy. Enzymatické čištenie nie je obecne vyžadované pri plánovanej výmene kontaktných šošoviek, kde sú šošovky nahradené skôr než depozitá môžu spôsobiť problémy.
  6. Neutralizácia je nutná iba v prípade používania peroxidového roztoku. Peroxid je voči oku veľmi agresívny a môže ho podráždiť. Pri neutralizácii sa štepí peroxid vodíku na vodu a kyslík, ktoré sú pre oko neškodné. Neutralizácia sa môže prvádzať pomocou roztoku či rôznych foriem katalyzátorov
© 2024 Kup-Šošovky.sk
Vytvoril Marek Kebza