UV čočky mobil mobil Crazy čočky mobil RB úzký mobil

Oko

Väčšinu informácií o svete získavame prostredníctvom zraku. Vedci zistili, že 80% informácií alebo dokonca úplne všetko, čo si pamätáme, sme niekedy videli.

Oko možno prirovnať k fotoaparátu. predná časť oka plní funkciu šošovky podobne ako sklenená šošovka v prednej časti kamery. Šošovka je zakrivená priehľadná látka, ktorá pri prechode svetla láme lúče. Tmavá časť uprostred oka sa nazýva zornica (panenka) a riadi množstvo svetla vstupujúceho dovnútra oka. Jej funkciu možno prirovnať k funkcie clony, ktorá je uložená za šošovkami fotoaparátu - otvára sa a priviera podľa množstva svetla. Pozadie oka sa nazýva sítice a predstavuje "film", na ktorý sa obraz sledovaného predmetu zobrazí.

Ako oko pracuje
Oko je samozrejme oveľa zložitejšie ako fotoaparát. Fotoaparát iba zaznamenáva obraz na film, zatiaľ čo ľudia a zvieratá môžu vnímať zmysel zobrazených informácií av závislosti na nich meniť svoje chovanie.

Oko je totiž spojené zrakovým nervom s mozgom. Zrakový nerv je umiestnený v zadnej časti oka. Zobrazená informácia sa prenáša zrakovým nervom do mozgu v podobe impulzov, ktoré mozog dekóduje. Každé oko vníma sledované predmety z trochu odlišného uhla a vysiela teda do mozgu nepatrne odlišné informácie. V rannom veku dieťaťa sa mozog učí tieto dva rozdielne obrazy skladať dohromady, inak by človek videl dvojito. Vďaka zloženiu dvoch obrazov možno sledované predmety vnímať priestorovo. Vďaka spracovaniu privádzaných impulzov v mozgu vnímame sledované predmety v správnej orientácii. Pri prechode svetla šošovkou sa totiž svetelné lúče lámu a rozkladajú a na sietnicu dopadne obraz Vzůru nohami. Pretože je nepohodlné chodiť po hlave len preto, aby sme predmety videli správne orientované, mozog obraz otáča. Mozog ale potrebuje určitý čas, aby sa naučil obraz otáčať, a tak malé deti vidia hore nohami.
© 2024 Kup-Šošovky.sk
Vytvoril Marek Kebza